Biografie en achtergrond van Oscar David - Coaching en Consultancy

Oscar David

Biografie en achtergrond van Oscar David - Coaching en Consultancy

Oscar David

Oscar David

Oscar David

Oscar David (1965) is organisatiepsycholoog en bestuursadviseur. Hij coacht en adviseert raden van bestuur en hun leiderschapsteams. Hij helpt hen het potentieel van onderlinge samenwerking volledig te benutten. Het creëren van vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol.

Oscar David (1965) is organisatiepsycholoog en bestuursadviseur. Hij coacht en adviseert raden van bestuur en hun leiderschapsteams. Hij helpt hen het potentieel van onderlinge samenwerking volledig te benutten. Het creëren van vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol.

Verder is hij coach en trusted advisor van bestuurders en senior executives die reflectie zoeken over bestuurlijke dilemma’s en op zoek zijn naar hun eigen koers. Hij put hierbij uit meer dan 35 jaar ervaring met complexe vraagstukken binnen de top van een breed scala aan organisaties.

Oscar David is auteur van twee toonaangevende boeken op het gebied van leiderschap en verandering (Macht! en Het enneagram in organisaties) en co-auteur van diverse andere boeken op zijn vakgebied.

Methodieken

Reflectie staat centraal in zijn aanpak. Het op afstand bezien van elkaars drijfveren leidt tot inzicht en geeft aanknopingspunten voor alternatieve perspectieven. Indien passend maakt hij gebruik van werkvormen als het enneagram, organisatie-opstellingen en de biografische methode, die hierbij behulpzaam zijn. Ook de system psychoanalytic approach, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen persoon, rol en systeem kan veel organsiatiedynamiek inzichtelijk maken.

Team

Afhankelijk van vraagstuk en omvang voert hij opdrachten met meerdere collega’s in teamverband uit. Het team stelt hij voor ieder traject op maat samen. Het bestaat altijd uit senior executive coaches die gewend zijn op bestuurlijk niveau te werken.

Oscar David auteur van het boek Macht!

Macht! – Het boek

Wie geen macht heeft, loopt niet het risico het te verliezen. Maar wie macht ontbeert, kan er ook niks moois mee creëren.

​Macht! het boek van Oscar David beschrijft de werking en dynamiek ervan.

Macht!

Het boek

Wie geen macht heeft, loopt niet het risico het te verliezen. Maar wie macht ontbeert, kan er ook niks moois mee creëren.

​Macht! het boek van Oscar David beschrijft de werking en dynamiek ervan.

Oscar David auteur van het boek Macht!