Algemene Voorwaarden Oscar David Consultancy B.V.

1. Boekingen
De opdrachtgever ontvangt schriftelijke bevestiging van de geboekte activiteiten. Alle activiteiten vinden plaats volgens de schriftelijke offerte en deze algemene voorwaarden.

2. Facturering
Tenzij anders overeengekomen vindt 50% facturering plaats bij akkoord van de offerte en afhankelijk van de duur van het traject wordt het resterende deel verdeeld over een periode in rekening gebracht, of na oplevering. Individuele coachingstrajecten worden bij aanvang van het traject volledig gefactureerd. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

3. Tarieven
Activiteiten vinden plaats op grond van de offerte. Een dagdeel betreft een ochtend, een middag of een avond. Per activiteit wordt minimaal één dagdeel in rekening gebracht. De tarieven bij activiteiten binnen Nederland zijn inclusief reiskosten en exclusief mogelijke verblijfkosten en reistijd. Bij activiteiten buiten Nederland worden de reis– en verblijfkosten in rekening gebracht. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting.

4. Verblijfkosten
Verblijfkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebruik van externe locaties worden de kosten voor verblijf door de locatiehouder rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd. Hierbij gelden boekings–, betalings– en annuleringsvoorwaarden van de betreffende accommodatie. Wanneer ten behoeve van de begeleiders een voorovernachting gewenst is, zijn de kosten hiervoor ten laste van de opdrachtgever.

5. Additionele kosten
Bij projecten worden tevens kosten voor backoffice en projectmanagement in rekening gebracht. Wanneer bij activiteiten gebruik wordt gemaakt van materiaal, schriftelijk materiaal, boeken en/of instrumentarium, worden de kosten hiervan doorbelast.

6. Annulering
Bij annulering van geboekte activiteiten wordt tot 3 weken voor aanvang 50%, tot 1 week voor aanvang 75% en binnen 1 week voor aanvang van 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht. Indien het gebruik van hotel of conferentieoord deel uitmaakt van de geplande activiteit, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor consequenties van annulering bij de betreffende accommodatie. Bij annulering van individuele coachingsessies binnen 48 uur voor het geplande tijdstip van de sessie wordt 100% van het totaal bedrag in rekening gebracht.

7. De Muizenburg
Oscar David Consultancy BV beschikt over een exclusieve trainingslocatie. Hier vinden alleen bijeenkomsten plaats die door ons worden begeleid.

7.1 Tarieven en facturering
Opdrachtgever ontvangt separaat een offerte en factuur voor de huur van de locatie en de cateringkosten. Tenzij anders overeengekomen, vindt 50% facturering plaats bij akkoord van de offerte en 50% na de bijeenkomst. Betaling van facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

7.2 Annuleringskosten
Bij annulering van activiteiten wordt tot 3 weken voor aanvang 50%, tot 1 week voor aanvang 75% en binnen een week voor aanvang 100% van de kosten voor de huur van de locatie in rekening gebracht. Tot een week voor aanvang worden geen annuleringkosten voor de catering berekend. Bij annulering binnen een week voor aanvang, wordt 100% van de cateringkosten in rekening gebracht.

April 2024

Heeft u een vraag?

We horen graag van u.

Heeft u een vraag?

We horen graag van u.